Aantal inbraken in Ekeren stijgt. Welke maatregelen neemt de politie?

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer ondervroeg burgemeester Janssens naar aanleiding van het toenemende aantal inbraken in Ekeren. Hij vroeg de burgemeester meer bepaald welke initiatieven de politie neemt en nog zal nemen tegen deze inbrakenplaag. Hierbij het volledige antwoord van de burgemeester, dat we u zeker niet wilden onthouden, omdat er een overzicht in opgenomen is van de genomen maatregelen:


 


“Geachte heer Van Osselaer,


 


Uit het aantal geregistreede feiten blijkt inderdaad dat het aantal woninginbraken (en pogingen daartoe) in de maanden december 2008 en januari, februari en maart van dit jaar duidelijk hoger ligt dan gemiddeld in 2008 het geval was in Ekeren.


Wat de verdeling over de verschillende straten betreft, wordt vastgesteld dat de feiten verspreid zijn over vrijwel het ganse grondgebied van het district Ekeren.


De eerste vaststellingen gebeuren door politiepersoneel van de territoriale afdeling noord. Alle verdere onderzoeken gebeuren in tweede lijn door de lokale recherche, sectie eigendommen.


Tot op heden werd er werd in 2009 één dader van woninginbraken in Ekeren gevat.


 


In het kader van het actieplan ‘diefstal uit woning 2009’ worden in de territoriale afdeling Noord volgende acties ondernomen:


          de aandacht van het personeel wordt uitdrukkelijk gefocust op deze problematiek en het personeel wordt permanent gebrieft via de afdelingsbriefing en de wijkbriefing;


          de terreinofficieren worden extra aangespoord om zelf mee ter plaatse te gaan bij inbraken teneinde de kwaliteit van de vaststellingen te bewaken en verbeteren;


          er is extra toezicht op de hotspots, door personeel van de gerichte wijkwerking (GWW);


          de kwartieragenten in Ekeren leggen samen met hun plaatselijke leiding 3 extra toezichtpatrouilles in op de hotspots op de meest kritieke tijdstippen;


          op 21 maart vond de eerste actie ‘Noorderlicht’ plaats, die in de territoriale afdeling specifiek gericht is op woninginbraken en  waarbij intensief gepatrouilleerd wordt, in combinatie met statische dispositieven op cruciale in- en uitvalswegen.


 


Daarnaast zijn er de korpsbrede acties die specifiek georiënteerd zijn naar woningdiefstallen en die deels ook binnen de territoriale afdeling Noord worden uitgevoerd.


In de periode 01/01-31/03/2009 waren er korpsbreed 16 Apollo en 34  Romeo acties, waarbij in totaal 54 arrestaties gebeurden waarvan 17 fenomeengerelateerd.


Bovendien is er is ook een nauwlettende opvolging van het afwezigheidstoezicht en wordt er aan elke benadeelde technopreventief advies aageboden.


Omwille van een verhoging van het aantal inbraken, hebben we de VESTA-acties, waarbij aan elke woning het aanbod van technopreventief advies wordt gedaan, versneld geheroriënteerd naar de territoriale afdeling Noord. In dit verband werd in Ekeren reeds met 4863 gezinshoofden contact gelegd.  Daarvan zijn 372 gezinshoofden ingegaan op het aanbod”.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...