Aanleg geboortebos op Hoekakker: het Antwerpse stadsbestuur neemt Ekeren blijkbaar niet ernstig.

Het district Ekeren heeft in haar bestuursakkoord ingeschreven dat er in Ekeren een geboortebos zou worden gerealiseerd. Vijf jaar later wilde het bestuur nu eindelijk een concreet initiatief nemen door de inrichting van een ‘verjaardagsbos’ in het gebied Hoekakker. Het districtsbestuur viste echter achter het net. Reeds op de gemeenteraad van 17 september 2007 besliste de Antwerpse meerderheid immers om de gronden over te dragen aan De Ideale Woning in het kader van een ruil. Ikzelf heb overigens ter gelegenheid van deze overdracht toen in herinnering gebracht dat eerder nochtans beloofd was dat de Hoekakker groen gebied zou blijven.
Vreemd genoeg was het districtsbestuur niet op de hoogte van deze overdracht, wat toch wel enige vragen doet rijzen met betrekking tot de goede communicatie tussen de verschillende bestuursniveau’s in deze stad en zelfs de goede werking ervan. Ekers districtsvoorzitter Kruyniers (sp.a) verklaarde op 14 december 2011 in de krant: “Wij hebben niet voldoende personeel om telkens alle stadsbesluiten door te nemen.” Waarvan akte.
In hetzelfde interview zei hij: “De Hoekakker, een 19,49hectare groot gebied tussen de Prinshoeveweg en de Kardelaan, is een van de laatste open vlakten van Ekeren. Het is het enige gebied dat geschikt is om ons geboortebos op te realiseren. We willen er zo'n 360bomen planten. De ruil is gebeurd zonder enig overleg, zonder enige kennisgeving en tegen de adviezen van de Ekerse districtsraad in. Wij hebben meerdere keren advies uitgebracht om dit gebied een andere bestemming te geven en te vrijwaren van bebouwing. Het gaat immers om een watergevoelige site waarbij de Hoekakker als buffer moet dienen.”
Het districtsbestuur zond nu op 6 maart een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen (zie bijlage) waarin gevraagd werd “of de plannen om op de Hoekakker een verjaardagsbos te planten definitief moeten opgeborgen worden of deze alsnog kunnen worden gerealiseerd.” Het schrijven werd ondertekend door Koen Palinckx (N-VA).
Het college bezorgde het districtsbestuur dd. 20/04/2012 een door schepen Van Campenhout (N-VA) ondertekend laconiek antwoord (zie bijlage):
“De Ideale Woning is nu eigenaar van de eigendommen aan de Oudebaan en Hoekakker, u kan best met hen contact opnemen voor uw vraag over het “verjaardagsbos”.
De coördinaten van De Ideale Woning zijn:
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem (Antwerpen)
Telefoon 03 320 29 81
Fax 03 322 93 28
Contactpersoon bij de Ideale Woning is de heer Peter Van de Sompele.”
Het stadsbestuur maakt zich er wel heel gemakkelijk vanaf. De Ideale Woning wordt geleid door een raad van bestuur. De 16 bestuursleden vertegenwoordigen verschillende gemeenten, de provincie of zijn private aandeelhouders. De bestuursleden hebben een mandaat voor 6 jaar en komen maandelijks samen om de nodige beleidsbeslissingen te nemen.
De stad Antwerpen is in de raad van bestuur van de cv De Ideale Woning vertegenwoordigd door: Hans Ides (CD&V), Peter Raats (sp.a) , Bruno Friesack (sp.a) en Delanoeije Els (sp.a) en beschikt dus over één vierde van de bestuursleden. Mevr. Delanoeije Els (sp.a) maakt zelfs deel uit van het directiecomité. In de algemene vergadering wordt de stad o.m. vertegenwoordigd door schepen van Wonen Güler Turan.
Er kan dus gesteld worden dat de invloed van het Antwerpse stadsbestuur in De Ideale Woning groot is. Het is moeilijk in te beelden dat De Ideale Woning een beslissing neemt betreffende gronden op Antwerps grondgebied tegen de wil in van de Antwerpse bestuursleden en het Antwerps stadsbestuur. De stad kan zich dus niet verbergen achter een negatief antwoord van De Ideale Woning op de vraag van het Ekerse districtsbestuur. Overigens is ook nog steeds zo dat De Ideale Woning voor de aflevering van een bouwvergunning voor de bouw van sociale woningen afhankelijk is van het stadsbestuur.
Ondertussen hoorden we overigens nog geen enkele reactie vanuit het districtsbestuur. Ekers Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer heeft over deze zaak in ieder geval reeds een vraag ingediend in de Antwerpse gemeenteraad om te protesteren tegen de arrogante houding van het Antwerpse stadsbestuur dat zich er wel zeer goedkoop vanaf maakt in plaats van de Ekerse eis te ondersteunen. 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...