Aan de bewoners van de Jozef de Weerdstraat

Geachte bewoner

Vertegenwoordigers van het Actiecomité JDW hebben op maandag 27 april onder meer aan de leden van de Vlaams-Belangfractie in de Ekerse districtsraad een pamflet overhandigd waarin de volledige en degelijke heraanleg van uw straat wordt geëist. Ik stel er prijs op u hiervoor te danken en deel u mee dat wij als de enige echte oppositiepartij de behandeling door het districtscollege van uw dossier zullen opvolgen. Wel vrezen we dat er niet of nauwelijks aan uw wensen tegemoet zal kunnen worden gekomen. De negen districten van de stad Antwerpen beschikken namelijk slechts over budgetten die tezamen amper een goede twee procent van de globale stedelijke begroting bedragen. Voor het district Ekeren houdt dit in dat meer dan de heraanleg van een enkele straat per jaar financieel niet mogelijk is.

Nochtans had er wel aan uw wensen kunnen voldaan worden indien Ekeren opnieuw een zelfstandige gemeente geworden zou zijn. De Ekerse afdeling van het Vlaams Blok/Belang heeft  immers steeds gestreefd naar de verzelfstandiging van het district. De andere partijen hebben echter geweigerd om dit streven dat nochtans op de steun van zowat alle Ekerenaren kon rekenen, te steunen zodat Ekeren nu mee het slachtoffer is van de Antwerpse machts- en geldhonger. Nochtans heeft een studie uit 2006 duidelijk aangetoond dat een zelfstandige gemeente Ekeren niet alleen een overschot op de begroting zou hebben maar over beduidend ruime financiële middelen zou kunnen beschikken voor onder meer de heraanleg van straten zoals de uwe.

We willen u dan ook de raad geven om uw eisen kenbaar te maken bij het Antwerpse stadsbestuur dat, zoals in bijna alle dossiers die betrekking hebben op Ekeren, de beslissingen neemt.

Teneinde u van dienst te zijn, zal het Vlaams Belang bij het Antwerpse stadsbestuur aandringen op de behandeling van uw eisenbundel.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...