600 verzoekschriften voor Ekerse defusie belandden in prullenmand van minister Keulen

Ekerse bestuursmeerderheid kan engagementen uit bestuursakkoord m.b.t. defusie niet waarmaken. Volgens een doctoraatsthesis zou driekwart van de Ekerenaren er voorstander van zijn dat het Antwerpse district Ekeren opnieuw een zelfstandige gemeente zou worden. Een andere enquête bevestigt deze cijfers. In februari 2007 werden volgens mediaberichten door inwoners van het Antwerpse district Ekeren meer dan 600 verzoekschriften aan de Vlaamse regering gericht waarin de Vlaamse regering wordt gevraagd een ontwerp van decreet voor te bereiden dat het district Ekeren zou moeten loskoppelen van Antwerpen. De verzoekschriften zouden overhandigd zijn aan het kabinet van de minister. Filip Dewinter stelde in het Vlaams Parlement de schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Keulen welk gevolg er werd gegeven aan deze verzoekschriften en welke initiatieven de minister terzake zou nemen. Het antwoord van minister Keulen liet aan duidelijkheid niets te wensen over. De minister antwoordde dat “tenzij hij alsnog een voorstel van de gemeenteraad zou ontvangen, hij geen initiatieven zal nemen in dit verband”. Eerder antwoordde Antwerps schepen van Decentralisatie Lauwers in de gemeenteraadscommssie Wonen van februari op een vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer reeds dat Antwerpse bestuursakkoord geen decentralisatie voorziet en dat het stadsbestuur terzake (dus) geen initiatieven zou nemen. De 600 Ekerse verzoekschriften mochten dan al nuttig zijn omdat ze de kwestie van de Ekerse zelfstandigheid nog eens op de agenda zetten, op het kabinet van minister Keulen belandden ze in ieder geval gewoon in de prullenmand. Meer en meer wordt duidelijk dat de Ekerse CD&V-VLD-2070 Ekeren-meerderheid zijn engagementen uit het bestuursakkoord niet kan waarmaken. Het wordt tijd dat bepaalde Ekerse bestuurspartijen die van zelfstandigheid hun belangrijkste strijdpunt maakten, hieruit hun conclusies trekken. Wim Van Osselaer perswoordvoerder Vlaams Belang-Ekeren

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...