47 moskeeën in Antwerpen (in 2007 nog maar 36)

In  antwoord op een
vraag van Antwerps gemeenteraadslid Wim Van Osselaer bezorgde Philip Heylen, de
schepen bevoegd voor Erediensten, interessante nieuwe informatie betreffende de
moskeeën in Antwerpen. Volgens de informatie van de schepen zijn er in
Antwerpen nu al niet minder dan 47 moskeeën actief in onze stad. Opvallend: op
dezelfde vraag in september 2007 (6 jaar terug) antwoordde toenmalig bevoegd
schepen De Coninck dat er 36 moskeeën actief waren in Antwerpen. Uit deze info
blijkt dus dat het aantal moskeeën de voorbije legislatuur met bijna een derde
is toegenomen. 

strekking  moskeeën

In het antwoord wordt ook informatie meegedeeld met
betrekking tot de strekking en de locatie van de moskeeën. Het blijkt dat bijna
alle Antwerpse moskeeën – op twee uitzonderingen na – soennitisch zijn. Eén
moskee is sjiitisch en één behoort tot de Ahmadiyya-strekking.  Wanneer we de ruimtelijke spreiding bekijken
blijkt Antwerpen-Noord de meeste moskeeën te tellen, namelijk 11. Borgerhout
volgt met 9 moskeeën en Deurne met 5. 

erkenning en
financiering moskeeën

Op dit moment zijn er 5 Antwerpse moskeeën erkend door de
Vlaamse overheid, wat wil zeggen dat de provinciebesturen verplicht zijn om ze
te betoelagen (hun werkingstekorten bij te passen). Het aantal erkende moskeeën
dreigt de volgende jaren echter spectaculair te stijgen. Maar liefst 8 moskeeën
hebben hun erkenningsdossiers klaarliggen. De stad Antwerpen ondersteunt hen
daarin. Het aantal erkende moskeeën kan daarmee stijgen van 5 tot 13. Eerst
moeten ze nog wel de nodige positieve adviezen ontvangen, o.m. van de stad, de
provincie en de staatsveiligheid. 

subsidiëring moskeeën
door stad

Maar liefst 13 moskeeën kregen dit jaar een werkingssubsidie
van het Antwerpse stadsbestuur, 3 moskeeën kregen een activiteitensubsidie en 1
moskee een projectsubsidie. In totaal kregen deze moskeeën samen 13.878,30 euro
subsidies van het Antwerpse stadsbestuur. 

staatsgevaarlijke
moskeeën

Twee Antwerpse moskeeën kregen een negatieve beoordeling van
de staatsveiligheid: moskee El Mouslimin (Antwerpen-noord) en moskee El
Mohsinien (Berchem). Eigenlijk zijn het er 3, want ook bekeerlingenmoskee De
Koepel uit Borgerhout kreeg dit jaar een negatieve beoordeling van de
staatsveiligheid. Opvallend is dat deze drie staatsgevaarlijke moskeeën ook
gesubsidieerd worden door het stadsbestuur (ze ontvingen dit jaar alle drie een
werkingssubsidie van 750 euro, zie document ‘besluit diversiteit’ in bijlage).
De stad ziet echter bij deze moskeeën ‘een bereidwilligheid om mee te werken
aan openheid en transparantie’. 

Reactie Filip
Dewinter

Filip Dewinter reageert op deze nieuwe cijfers: “Het aantal
moskeeën in Antwerpen blijft alsmaar toenemen. Ik betreur het dat de stad door
subsidiëring en facilitering bereidwillig meehelpt aan de uitbouw van de
islamitische structuren in Antwerpen. Zelfs moskeeën die door de
staatsveiligheid bestempeld zijn als ‘extremistisch’ worden door het Antwerpse
stadsbestuur betoelaagd, zogezegd omdat ze ‘bereidwillig meewerken aan openheid
en transparantie’. Dat getuigt van een ongelofelijke naïviteit.

Wie meent
dat een moskee slechts een cultusplaats is waar moslims bijeen komen om te
bidden, vergelijkbaar met een 21e eeuwse kerk, vergist zich. Een moskee heeft
naast een religieuze ook een belangrijke maatschappelijke functie. Rond de
moskee situeert zich een netwerk van islamitische instellingen, koranscholen,
sociale organisaties, islamitische handelszaken, enz. Moskeeën vervangen
vervangen voor moslims vaak het gezag van de overheid. In de moskee worden
immers de instructies gegeven hoe moslims zich moeten gedragen binnen de
samenleving en in hun privéleven. Moskeeën zijn dan ook de belangrijkste rem op
de integratie. Het naïeve diversiteitsbeleid, ook van dit N-VA-stadsbestuur,
zorgt er niet voor dat de islam ‘verwestert’, maar wel dat onze stad in snel
tempo islamiseert.”

Bijlage: het antwoord op de vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...