40e Internationale Karnavalstoet trok door de Ekerse straten

Onder de jaarleuze voor 2013 ‘Naa zen we kleir’ trok opnieuw de carnavalsstoet door de Ekerse straten. De carnavalsvereniging ‘De Bierpruvers’ hadden ook dit jaar weer hun beste beentje voorgezet om er een schitterende stoet van te maken met deelnemers uit tal van andere Vlaamse carnavalsgemeenten, zoals Mortsel en Kapellen, maar ook uit Nederland en Duitsland. De vertegenwoordigers van zustergemeente Andernach ontbraken uiteraard niet.
Het Vlaams Belang wenst De Bierpruvers proficiat met hun organisatie, waardoor een essentieel element van onze Ekerse identiteit door vele geïnteresseerden beleefd kon worden. Het Vlaams Belang ziet de 41e carnavalsstoet in 2014 met vertrouwen tegemoet en doet er bij monde van haar vertegenwoordigers in districts- en gemeenteraad alles aan om ervoor te zorgen dat er een actieve ondersteuning van het carnavalsgebeuren blijft bestaan.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...