36,1% bevolking stad Antwerpen allochtoon, 56,4% Antwerpse kinderen allochtoon

20% Antwerpse kinderen (0-9 jaar) Noord-Afrikaans, 8,5% Turks
Vlaams Belang dringt aan op immigratiestop

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer deelde de Antwerpse Schepen van Bevolking Monica De Coninck cijfers mee betreffende de etnische samenstelling van de Antwerpse bevolking, afkomstig van de Studiedienst Stadsobservatie. Voor het eerst wordt bij de berekening van het aantal Antwerpse allochtonen ook rekening gehouden met de kinderen, geboren uit allochtone ouders, die bij de geboorte automatisch beschikken over de Belgische nationaliteit. Als ‘allochtoon’ wordt in deze berekening beschouwd immigranten en iedereen die hier geboren is en wiens ouders of grootouders een andere etnische herkomst hebben.  


Uit de meegedeelde cijfergegevens blijkt dat inmiddels 36,1% van de Antwerpse bevolking allochtoon is. In de jongste bevolkingsgroepen neemt dit cijfer echter nog sterk toe. In de leeftijdsgroep van 20 tot 29 jaar is 46,3% allochtoon, in de groep van 10 tot 19 jaar 48,4% en in de jongste leeftijdsgroep van 0 tot 9 jaar is er al een flinke meerderheid van 56,4% allochtonen.  


In het antwoord van de schepen wordt ook de opsplitsing gemaakt naar de etnische herkomst van de allochtonen. Het blijkt dat vooral Noord-Afrikanen en West-Aziaten (Turken) goed vertegenwoordigd zijn in de jongste leeftijdsgroepen. Terwijl de Noord-Afrikanen 10,4% uitmaken van de totale Antwerpse bevolking, loopt dit cijfer bij de kinderen van 0 tot 9 jaar op tot 20,1%. West-Aziaten maken 5,4% van de totale bevolking uit, maar onder kinderen bedraagt hun percentage 8,5%.  


Het Vlaams Belang stelt helaas vast dat deze cijfers bewijzen waarvoor onze partij steeds heeft gewaarschuwd. Wanneer de huidige evolutie zich doorzet – en niets bewijst dat dit niet het geval zou zijn – dan zijn de autochtone Vlamingen binnen luttele decennia tot een minderheid gereduceerd in hun eigen stad. Met dergelijke hoge cijfers allochtonen is elk integratiebeleid vanzelfsprekend bij voorbaat kansloos.  


Het Vlaams Belang wijst met een beschuldigende vinger naar de partijen die verantwoordelijkheid zijn voor het lakse immigratiebeleid   – CD&V, Open-VLD, SP.A, Groen! en N-VA – en die steeds geweigerd hebben de immigratiekraan toe te draaien. Het Vlaams Belang dringt er meer dan ooit op aan om te werken aan de invoering van een immigratiestop voor niet-Europese vreemdelingen.  


In bijlage vindt u het de vraag van ons gemeenteraadslid en het antwoord met cijfermateriaal van de schepen.

Filip Dewinter
Fractievoorzitter gemeenteraad

Wim Van Osselaer
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...